Informació Pràctica

Quietud Musical

al Jardí Medieval

Quietud Musical és l’experiència de tres artistes que s’instal·len, de forma alterna els dimecres d’estiu, a la pedrera del Jardí Medieval oferint una estona de Quietud musical.

Joan Mercadal, amb guitarra espanyola; Eva Febrer amb la música al violí barroc; i les improvisacions d’Elena Armenteros a l’arpa. Durant trenta minuts de recital el jardí s’omple d’una nova vida musical que coincideix al final de la visita per les Pedreres de s’Hostal. El reduït públic descobreix petites composicions pròpies amb obres molt conegudes de grans compositors, músiques antigues mig oblidades i la màgia del jardí al Fosquet de Lithica.

ELS ARTISTES

 

Joan Mercadal – guitarra espanyola

Eva Febrer – violí barroc

Elena Armenteros – arpa

Amb el suport de: